Chính sách về quyền riêng tư

Tải Games Miễn Phí coi trọng vấn đề về quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ nó thông qua Chính sách Quyền riêng tư này. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho bạn dưới sự tuân thủ của Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Quyền riêng tư sau đây. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Chính sách Quyền riêng tư tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là chấp nhận của Chính sách Quyền riêng tư mới.

1. Cookie

Cookie là một khối lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một ký hiệu định danh duy nhất và ẩn danh, được truyền đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị như máy tính hoặc điện thoại, sau đó được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có khả năng tùy chỉnh trình duyệt để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi có cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã tồn tại trên thiết bị của mình, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn của trình duyệt để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Lưu ý rằng việc từ chối tất cả cookie có thể khiến bạn không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Tải Games Miễn Phí cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Những tổ chức này phải tuân theo chính sách về quyền riêng tư của riêng họ và không áp dụng chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của Tải Games Miễn Phí.

2. Quảng cáo của bên thứ ba

Tải Games Miễn Phí hiển thị các quảng cáo dựa trên các lựa chọn được thực hiện dựa trên thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, thông qua việc tương tác hoặc xem quảng cáo, bạn đồng ý rằng các nhà quảng cáo có thể giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo.

Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay mặt cho một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác với các bên thứ ba đó.

3. Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn, nhằng ngăn chặn mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không đúng cách.

Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được truy cập bởi bạn và chúng tôi, được bảo vệ bằng mật khẩu và các biện pháp bảo mật khác theo quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ ai khác hoặc để mật khẩu bị tiết lộ.

Tải Games Miễn Phí tuân theo các quy định để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết bảo mật tuyệt đối cho mọi thông tin bạn truyền tới chúng tôi qua internet, vì truyền tải dữ liệu qua internet không được bảo đảm 100%. Do đó, bạn phải tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, đảm bảo rằng máy tính của bạn không bị nhiễm phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, virút, Trojan, và các loại mã độc hại khác có thể theo dõi dữ liệu bạn nhập vào Dịch vụ, bao gồm địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ phần này.

Tuy nhiên, khi bạn thanh toán cho Dịch vụ phải trả tiền, Tải Games Miễn Phí sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán an toàn để đảm bảo tính bảo mật của khoản thanh toán của bạn.

4. Các trang web của bên thứ ba

Khi Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác này tuân theo Chính sách về Quyền riêng tư riêng của họ và không áp dụng Chính sách về Quyền riêng tư của Tải Games Miễn Phí. Để hiểu rõ cách họ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra tuyên bố về quyền riêng tư trên các trang web khác.

5. Liên lạc với Tải Games Miễn Phí

Nếu bạn cần thông tin thêm hoặc muốn gửi góp ý về Chính sách về Quyền riêng tư của Tải Games Miễn Phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: mienphitaigames@gmail.com