Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ này thuộc về trang web Tải Games Miễn Phí, một cộng đồng trực tuyến chuyên về các vấn đề về game và giải trí. Dưới đây là những điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này. Hãy dành thời gian để đọc kỹ những điều khoản này.

Điều khoản dịch vụ

I. Chấp nhận các điều khoản

 1. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tuân theo những quy định được đề ra trong Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng cam kết rằng bạn đã đủ 14 tuổi hoặc nếu bạn còn dưới 14 tuổi, bạn đã nhận được sự cho phép từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình, và họ sẽ chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này thay bạn.
 2. Điều khoản Dịch vụ này có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác. Bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ tại đây. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đã thay đổi Điều khoản Dịch vụ, bạn đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những điều khoản mới này.
 3. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong tương lai mà chúng tôi thiết lập, bạn có quyền ngưng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

II. Chính sách bảo mật thông tin

Bằng cách mua và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ có thu phí nào, bạn cũng thể hiện sự hiểu biết và đồng ý với các hoạt động được thực hiện để thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin liên quan đến việc sử dụng và/hoặc mua dịch vụ, như đã được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn là một cá nhân sử dụng Dịch vụ có phí (bao gồm cả Thành viên trả phí) với tư cách là học sinh/sinh viên, nhân viên hoặc một bên thứ ba sử dụng Dịch vụ có phí, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin đăng ký của bạn, bao gồm cả chi tiết liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ có phí, có thể được chia sẻ với tổ chức giáo dục, nhà tài trợ học bổng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trả phí cho Dịch vụ thay bạn, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Nếu bạn truy cập Dịch vụ có phí với tư cách quản trị viên thay mặt cho tổ chức giáo dục, nhà tài trợ học bổng hoặc bất kỳ tổ chức nào khác, bạn thừa nhận rằng bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của người dùng và chi tiết liên quan đến việc họ sử dụng Dịch vụ có phí. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo mật Dữ liệu Người dùng này và không chia sẻ nó với người dùng khác hoặc bên thứ ba, và sẽ chỉ sử dụng nó cho mục đích quản lý và giám sát việc sử dụng Dịch vụ có phí của người dùng.

III. Nội dung người dùng và hành vi với dịch vụ

 1. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn chấp thuận rằng chúng tôi không thực hiện việc giám sát nội dung của người dùng, tuy nhiên, chúng tôi có quyền (mặc dù không có nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung của người dùng nào vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc theo quyết định của chúng tôi, là nội dung không phù hợp.
 2. Chúng tôi không tuyên bố quyền sở hữu đối với nội dung người dùng. Bằng cách gửi nội dung người dùng vào Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền và miễn phí để sao chép lại, sửa đổi và công bố nội dung người dùng.
 3. Bạn cam kết sử dụng Dịch vụ một cách cẩn thận, thích hợp và hợp pháp, đảm bảo rằng bạn không vi phạm luật pháp của quốc gia hoặc quốc tế và cũng không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả quyền thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác). Đặc biệt, bạn cam kết không sử dụng Dịch vụ để:
  • Tải lên, đăng, bình luận, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp nội dung của người dùng trái với luật pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, liên quan đến chính trị, tôn giáo, có nội dung khiêu dâm, thô tục, xâm phạm quyền riêng tư, kỳ thị hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu
  • Gây hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào.
  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn, cán bộ, người hướng dẫn hoặc chủ của chúng tôi, hoặc nói dối hoặc biến tấu quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  • Sử dụng Dịch vụ làm dịch vụ chuyển tiếp đến một trang web khác.
  • Giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi nội dung để che giấu nguồn gốc của nội dung đó;
 4. email, truyền tải hoặc cung cấp nội dung người dùng mà bạn không có quyền cung cấp dưới bất kỳ luật pháp nào hoặc theo các quyền hợp đồng hoặc ủy thác (như là thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ công việc);
 5. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp nội dung người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (như quy định tại khoản X), hoặc quyền bảo mật của bất kỳ bên nào;
 6. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng bá, “thư rác”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;
 7. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp nội dung chứa virút phần mềm hoặc mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 8. Gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc máy chủ, mạng kết nối với Dịch vụ, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với Dịch vụ;
 9. Quấy rối người dùng khác;
 10. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các phần trên; và/hoặc
 11. Quảng cáo các trang web hoặc dịch vụ khác không liên quan tới Dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.
 12. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu trữ nội dung người dùng và cũng có thể tiết lộ nó theo yêu cầu của luật pháp hoặc khi chúng tôi tin rằng việc lưu trữ hoặc tiết lộ là cần thiết hợp lý để:
  • (a) tuân theo quy trình pháp lý;
  • (b) thực hiện các Điều khoản Dịch vụ hoặc các Điều khoản về Dịch vụ phải trả tiền;
  • (c) giải quyết khiếu nại cho rằng nội dung người dùng vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc
  • (d) bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng của chúng tôi và công chúng.

IV. Nội dung và liên kết đến website bên thứ ba

Tải Games Miễn Phí có thể chứa nội dung từ các bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác (“Trang web liên kết”). Chúng tôi muốn thông báo rằng Tải Games Miễn Phí không xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web liên kết nào.

Hơn nữa, hãy lưu ý rằng Trang web liên kết không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách về quyền riêng tư của Trang web liên kết. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các liên kết có trên Trang web liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web liên kết.

V. Chấm dứt

 1. Tải Games Miễn Phí bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng bạn đã vi phạm hoặc không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ. Khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, chúng tôi có thể xóa và loại bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đã đăng trong Dịch vụ.
 2. Chúng tôi có quyền hoặc tạm ngừng hoặc dừng vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với việc sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ, trừ khi có thỏa thuận khác giữa chúng tôi và bên thứ ba đó.

VI. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, phần mềm cần thiết liên quan đến Dịch vụ và tất cả Nội dung (bao gồm văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) có trong Dịch vụ ngoài Nội dung Người dùng (“Nội dung”) thuộc về Tải Games Miễn Phí và các bên cấp phép của chúng tôi.
 2. Bạn cam kết và đồng ý không sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ (bao gồm văn bản, video, âm thanh, hình ảnh hoặc tài liệu khác…) mà chưa được phép bằng văn bản.
 3. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng:
  • Bạn sẽ không truy cập Dịch vụ hoặc Nội dung bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện nào ngoài các giao diện được cung cấp bởi Tải Games Miễn Phí để truy cập Dịch vụ; hoặc
  • Trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ Download.com.vn hoặc các bên thứ ba có liên quan (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba), bạn sẽ không chỉnh sửa, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần nào đó.